Mlžná děla

MOBILNÍ MLŽNÁ DĚLA

Neefektivnost běžného způsobu zkrápění prachu pomocí hadice spočívá v tom, že velké kapky vodní tříště o velikosti/průměru asi 1000 mikrometrů (slangově "mikronů"), nejsou schopny na sebe navázat malé částice prachu o velikosti kolem 80 mikronů a voda "propadává" neefektivně skrz prachové částice. Navíc se vytvářejí louže vody...

Mlžná děla naproti tomu dokážou částice vody "rozbít" na velikost o průměru 50-150 mikronů a výkonným ventilátorem je rozprášit do velkých vzdáleností. Po celé, mlhovinou pokryté ploše, dochází k efektivnímu "nabalování" prachu na částice vody, které spolu ztěžknou a padají na zem.
Malé částice vody rozprášené mlžnými děly, na sebe navazují nejenom pevné částice poletujícího prachu, ale také na sebe dokážou navázat drobné kapičky aerosolu, které mohou přenášet choroboplodné zárodky a tedy i nemoci.

Mlžné dělo čerpá rozprašovanou vodu nejčastěji z vodovodního řádu, ze staveništní přípojky či přistavené cisterny. Některé typy mlžných děl jsou však zcela autonomní, tzn. že mají svůj vlastní generátor k pohonu elektromotorů a vlastní zásobník vody, který může obsahovat desinfekční roztok o různé koncentraci. Takový desinfekční roztok je pak, v závislosti na výkonu mlžného děla, možné rozprašovat až do vzdálenosti 120m a pokrýt, s funkcí automatického otáčení a oscilace, plochu až 45000m2 (nejsilnější typ DF110000).

Nejmenší jednotky, DF Mini a DF Mini Duo, jsou vhodné pro vnitřní použití, například pro práce při odstraňování azbestu, bourací práce nebo vstupy do budov a na stavby. Tyto mlžná děla jsou velmi tichá a energeticky úsporná, protože nepoužívají ventilátor.

Mlžná děla Dust Fighter (DF), označovaná i jako vodní děla, sněhová děla, zkrápěcí či skrápěcí děla, poskytují účinnou ochranu v boji proti prachu a nacházejí své uplatnění:
ve stavebnictví při demoličních pracích vně i uvnitř budov,
- nově i pro dezinfikaci vstupů a vjezdů na stavby, dezinfikaci ulic měst a veřejných prostranství,
v těžebním průmyslu při těžbě a zpracování kamene, v povrchových dolech,
na skládkách a deponiích v blízkosti obydlených oblastí k potlačení prašnosti a zápachu,
- likvidaci ekologických zátěží a obnově životního prostředí
- a mnoha dalších činnostech.

Podle aktuálních informací se využívají mobilní mlžná děla ve Velké Británii, Peru a Maroku při dezinfikaci ulic měst a veřejných prostranství. Celý komplet, například DF7500MPT s vlastní 2000 litrovou nádrží a generátorem, se naloží a zajistí na korbě nákladního vozu, který projíždí ulicemi měst.