Revize jeřábů

Kód: REVIZE101
Neohodnoceno
3 500 Kč 4 235 Kč včetně DPH

Revize jeřábu je zjišťování cekového technického stavu jeřábu, jeřábové dráhy a ocelové konstrukce z hlediska bezpečnosti a provozní způsobilosti prohlídkou a funkční zkouškou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Zkoušky jeřábů se musí provádět:
- v provozu v pravidelných obdobích
- po přemístění na jiné pracoviště s výjimkou jeřábů mobilních a nakládacích
- po opravách podstatných částí jeřábu
- po rekostrukci a generální opravě zařízení

Technický stav, provozní způsobilost a bezpečnost jeřábu podle normy ČSN 270142 se v průběhu jeho používání ověřuje:
- revizemi
- revizními zkouškami
- zkouškami po opravách
- zkouškami po přemístění na jiné pracoviště

Lhůty revizí a revizních zkoušek jeřábů a zdvihacích zařízení

U jeřábů vyrobených v lednu 2014 a později je termín revizí a revizních zkoušek uveden v technické dokumentaci výrobce jeřábu.

U jeřábů vyrobených před rokem 2014 je provozní skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270103) resp. skupina jeřábů (podle dříve platné ČSN 270143) uvedena v technické dokumentaci nebo knize jeřábu a četnost revizí a revizních zkoušek jeřábů a zdvihacích zařízení se provádí ve lhůtách podle níže uvedené tabulky.

Provozní skupina

Skupina jeřábu*

Lhůty

Revize

Revizní zkouška

J1 a J2

I.

4 roky

8 roků

J3

II.

3 roky

6 roků

J4

III.

2 roky

4 roky

J5 a J6

IV.

1 rok

2 roky

Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce.

U věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů do stáří 14 let od data výroby

1 rok

2 roky

U věžových mobilních, nakládacích a lanových jeřábů starších 14 let od data výroby

Neprovádí se

1 rok

U jeřábů v nebezpečných prostorách

Neprovádí se

1 rok

* Skupina jeřábů je uvedena v technické dokumentaci jeřábu (Technické charakteristiky + přejímací dokumenty jeřábu), nebo v knize zdvihadla

Doplňkové parametry

Kategorie: Doplňkové vybavení
Hmotnost: 1 kg